Loading ...

Job content

Opdrachten

  • Zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal en correcte voorlichting van de patiënten, hun familie en de gezondheidswerkers.
  • De patiënt identificeren volgens de identitovigilantieregels bij de registratie in het dagziekenhuis.
  • De verzekerbaarheid controleren van de dagziekenhuispatiënt en overleg plegen met de sociale dienst, de artsen en de dienst opnames in geval van ’onverzekerde’ dossiers.
  • Zorgen voor het administratieve beheer van de patiënt en de dossiers van de dagziekenhuispatiënten voorbereiden.
  • Het beheer van afspraken voor anesthesieraadplegingen organiseren.
   • Instaan voor het beheer van pre- en postoperatieve afspraken van patiënten die in het operatieprogramma zijn ingepland, in coördinatie met het secretariaat van de klinieken.
  • De permanentie via telefoon en e-mail verzekeren.
  • Gebruikmaken van het programma OPERA voor het beheer van de operatieplanning, WISH voor het beheer van de inschrijvingen en QPLANNER voor het beheer van de afspraken.
  • Documenten bestellen bij het economaat.
  • Alle doorgegeven wijzigingen verwerken en onmiddellijk toepassen.
  • Actief samenwerken met alle andere diensten van het ziekenhuis.
  • De instructies van de leidinggevende toepassen en naleven.
  • Nuttige informatie, incidenten en klachten over de werking doorgeven aan de verantwoordelijke.
  • De patiënten wegwijs maken.
  • Allerlei administratieve taken (kopiëren, faxen, klasseren, post verzenden enz.) uitvoeren.

  De onthaalmedewerker voor deze functie moet:

  • kunnen samenwerken, zodat de dienst vlot draait;
  • gemakkelijk in groep kunnen werken;
  • kunnen omgaan met de stress waarmee de werkbelasting nu en dan gepaard kan gaan;
  • kunnen omgaan met patiënten die ongerust en soms lastig zijn;
  • prioriteiten kunnen stellen;
  • kunnen werken volgens de procedures.

  De onthaalmedewerker is verplicht om de volgende opleidingen te volgen en toe te passen:

  • hoe omgaan met agressiviteit en geweld van de patiënt en zijn/haar familie;
  • handhygiëne;
  • identitovigilantie;
  • communicatie.

  De onthaalmedewerker is verantwoordelijk voor het goede verloop van de dagelijkse taken en het naleven van de opgelegde werkprocedures.

  Elke wijziging in de werkprocedure moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de overste (N+1).

  De onthaalmedewerker staat in rechtstreeks contact met verschillende ziekenhuisdiensten: artsen, verpleegkundigen, secretarissen, team voor het beheer van internationale patiënten, medische archieven, onthaal ziekenhuisopname, facturering, maatschappelijk werkers.

Toelatingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of 3 jaar anciënniteit in het niveau D
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagd voor het SELOR examen)
 • Slagen voor het selectie onderhoud
 • Voldoen aan de gevraagde kwaliteiten voor de functie

Gevraagde kwaliteiten voor de functie

 • Kennis:

  De onthaalmedewerker moet een algemene kennis van het ziekenhuis hebben.

  De onthaalmedewerker moet de tweede landstaal kunnen gebruiken (slagen voor het Selor-examen).

  Knowhow:

  De onthaalmedewerker moet de softwareprogramma’s Wish, BDOC, OPERA, Outlook, het intranet, Word en Excel kunnen gebruiken.

  Hij of zij kan ook:

  • alle nuttige informatie voor zijn of haar beroepsactiviteit opzoeken en die toepassen;
  • de juiste terminologie gebruiken (via opleiding);
  • correct schrijven;
  • snel typen.

  Aantoonbare ervaring in onthaal dagziekenhuis

  Houding:

  De onthaalmedewerker neemt het medisch geheim in acht. Hij/zij moet discreet zijn, nauwkeurig en methodisch kunnen werken, en prioriteiten kunnen stellen. Stiptheid is onontbeerlijk.

  Hij/zij moet beschikbaar zijn op momenten waarop de werklast dat vereist.

  De onthaalmedewerker moet in staat zijn om in een team te werken en kunnen omgaan met de stress die een tijdelijke werkbelasting en ongeruste of moeilijke patiënten met zich brengen.

  Hij/zij neemt initiatief, maar wel binnen de grenzen van zijn/haar bevoegdheden.

  Hij/zij moet een luisterend oor bieden aan de patiënten, kunnen antwoorden op hun vraag en zin voor onthaal en menselijk contact hebben.

  Opdrachten en waarden

  De onthaalmedewerker kan zich vinden in de opdrachten en waarden van het UKZKF.

  Ervaring op het gebied van multiculturele diversiteit en het vermogen om zich aan te passen aan culturele verschillen zijn pluspunten

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur voor 19 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).
  • Gelijkgesteld met de graad van : Administratief assistent
  • Bruto maandwedde op voltijdse basis : Baremaschaal : C 1/2/3

Min. : 25.205,37 € geïndexeerd (index: 1.7758)

Max. : 42.548,52 € geïndexeerd (index: 1.7758)
Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen:
  • Maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • Een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • Een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan
 • kinderdagverblijf op site

Voorwaarden om de kandidatuur in te dienen

Surf naar de website of het intranet van het UKZKF en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Loading ...
Loading ...

Deadline: 09-11-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...