Job type: Full-time, Permanent contract

Loading ...

Job content

Onderneming

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Water.

Functie

Het departement Water maakt deel uit van de afdeling Vergunningen en Partnerschappen en is voor het Brussels Gewest verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water, voornamelijk via de opstelling en implementering van het Waterbeheerplan. Over het algemeen neemt het departement al de verschillende opdrachten i.v.m. het geïntegreerd beheer van watervoorraden op zich (oppervlaktewater zoals waterlopen en vijvers, grondwater en regen-/overstromingswater).

In het departement Water ga je aan de slag in de dienst Sociaal-economische aspecten en Planning, die uit 5 personen bestaat. Je werkt aan verschillende onderwerpen op het gebied van waterbeheer op het gewestelijk grondgebied, met een eerste focus op Geïntegreerd regenwaterbeheer (GRWB), in nauwe samenwerking met een andere dienst van het departement Water: de dienst Water en Ruimtelijke ordening.
Geïntegreerd regenwaterbeheer is een nieuwe benadering van regenwaterbeheer, met inrichtingstechnieken en werken die de natuurlijke watercyclus helpen herstellen door het regenwater zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt te beheren. Bij dit type van beheer in situ worden bestaande of geplande stedelijke ruimten en bouwelementen gebruikt om ze de extra functie te geven om regenwater bij de bron te beheren.
De werken worden bij voorkeur vergroend, wat helpt om de leefomgeving te verbeteren, hitte-eilanden te bestrijden, vervuiling te beheren,...

Taken

In samenwerking met talrijke interne en externe collega’s en partners van Leefmilieu Brussel:

 • Stel je een communicatiestrategie voor het departement Water en zijn thema’s op in samenwerking met de verschillende interne ad-hocdeskundigen;
 • Stimuleer en ondersteun je veranderingen in de beroepspraktijken van een groot aantal beroepen, functies en actoren;
 • Identificeer en implementeer je de middelen die nodig zijn om deze verandering binnen elke organisatie/beroep te ondersteunen: communicatie, technische en financiële ondersteuning, opleidingen, het zich eigen maken van het onderwerp en de actie ;
 • Identificeer en implementeer je de nodige communicatiemiddelen: webpagina, uitwisselingsplatform, netwerken van belanghebbenden, tentoonstellingen, video’s, bezoeken, lezingen, opleidingen ... in samenwerking met de experts beroepen van het departement Communicatie (COM) van Leefmilieu Brussel;
 • Organiseer je evenementen (videoconferenties, lezingen, bezoeken op het terrein ...) en zorg je voor de zichtbaarheid en de communicatie van de verschillende acties van Leefmilieu Brussel;
 • Beheer je alle projecten die verband houden met deze communicatiestrategie en neem je de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van concrete acties om ze tot een goed einde te brengen;
 • Beheer je de lancering en follow-up van overheidsopdrachten en subsidies die nodig zijn voor de voortgang van je projecten;
 • Coördineer je de (interne en externe) actoren en acties en streeft daarbij voortdurend naar meer efficiëntie;
 • Vertegenwoordig je Leefmilieu Brussel in projecten met meerdere (interne en externe) belanghebbenden.

Bijkomende opdrachten bij de functie:

 • Je beheert andere projecten in verband met het Waterbeheerplan en moet soortgelijke taken uitvoeren voor thema’s in verband met dit plan.
 • Je ondersteunt het personeel van het departement bij de uitvoering van hun communicatieverzoeken/behoeften (bv. opstellen van bepaalde boodschappen ...) en treedt op als tussenpersoon met de deskundigen van het departement COM van Leefmilieu Brussel.
 • Je beheert verschillende watergerelateerde content (website Leefmilieu Brussel, satellietsites, sociale netwerken ...).

Je taken kunnen veranderen naargelang de behoeften van het departement en de uitvoering van het Waterbeheerplan.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in communicatie, menswetenschappen, milieu of wetenschappen.

 • Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Een relevante professionele ervaring in projectbeheer. Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Goede kennis van communicatie, sensibilisering, pedagogie en vulgarisering.
 • Goede kennis van coördinatie en beheer van projecten met meerdere belanghebbenden.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Kennis van de Brusselse context en het politiek, administratief en verenigingsnetwerk.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Microsoft 365.
 • Kennis van GIS-tools en databanken is een troef.
 • Basiskennis videobewerking is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 17/09/2023 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Loading ...
Loading ...

Deadline: 02-11-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...