Job type: Voltijds, Onbepaalde duur

Loading ...

Job content

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Ben je creatief? Houd je ervan platforms voor kennisdeling te creëren en ervoor te zorgen dat ze eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk zijn? Heb je goede interpersoonlijke vaardigheden? En misschien het belangrijkste: ben je bereid onze aanpak van kennisdeling te waarderen en te ondersteunen? Dan ben je zeker de persoon die we zoeken!

We zijn namelijk op zoek naar een deskundige in kennismanagement voor de dienst Organisatie. Je komt er terecht in een klein, dynamisch, polyvalent team van momenteel 3 personen. Je zal voornamelijk volgende taken uitvoeren:

 • Je bevordertde uitwisseling van informatie en de verspreiding van kennis in verband met de bevoegdheden van de dienst Organisatie in de hele FOD.
 • Je werkt mee aan de opstelling van het kennismanagementplan.
 • Je ontwikkelt dekennismanagementactiviteiten.
 • Je bevordert de verbetering van de instrumenten voor kennisbeheer (Sharepoints, intranet, interne nieuwsbrief,...).
 • Je draagt bij aan kennisbeheerprojecten: je voert een behoefteanalyse uit, verzamelt gegevens van verschillende entiteiten, volgt bepaalde delen van projecten op, verstrekt informatie aan gebruikers, enz.
 • Je ontwerpt, coördineert en implementeert opleidingen. Je geeft ook opleidingen.
 • Je analyseert specifieke vragenvan de gebruikers.
 • Je identificeert goede praktijken en vertaalt ze in methoden en instrumenten voor de organisatie.

De dienst Organisatie is één van de 6 centrale diensten van de FOD Sociale Zekerheid. Hij creëert samen met de andere centrale diensten een optimaal kader waarbinnen de operationele Directies-Generaal (DG’s) zich kunnen concentreren op hun kerntaken zodat onze FOD kan blijven zorgen voor een duurzame sociale zekerheid. Specifiek staat de dienst Organisatie in voor de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van organisatiestructuren, -processen en -instrumenten om bij te dragen tot het bereiken van een succesvolle organisatie.

De activiteiten van de dienst Organisatie situeren zich binnen 6 domeinen:

 • Organisatie van de managementcyclus (strategisch plan en bestuursplan inclusief federale transversale doelstellingen: duurzame ontwikkeling, gendermainstreaming, handicap, armoede en diversiteit)
 • Organisatiebeheer (risicobeheer)
 • Organisatieontwikkeling (structuur en cultuur)
 • Procesbeheer
 • Kwaliteitsbeheer
 • Kennismanagement

Onze diverse bevoegdheden zorgen ervoor, dat we ontzettend veel kennis moeten beheren binnen onze organisatie, zowel impliciet als expliciet. Er zijn projecten uitgerold om het pad te effenen voor een degelijk kennismanagement binnen de FOD Sociale Zekerheid. Wij willen blijven ontwikkelen.

Werkgever

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Finance Tower (1ste verdieping) - Kruidtuinlaan 50

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Profiel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens en alternatieven genereren. Je kan ook sluitende conclusies trekken.
 • Je wil je competenties graag ontwikkelen in een omgeving die veel belang hecht aan autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Je wil betrokken zijn en toont de wil en ambitie om resultaten te behalen. Je neemt ook verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je werkt graag in een team waarin geluisterd wordt naar je mening en ideeën en er rekening mee gehouden wordt.
 • Je communiceert graag, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent gemotiveerd en klaar om meteen actief te zijn.

Technische competenties

 • Je beschikt over een basiskennis van kennismanagement.

Troeven

 • Ervaring of basiskennis op het gebied van organisatieontwikkeling is een pluspunt.
 • Aangezien je in een tweetalig omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voordelen

 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • tussenkomst in de professionele gsm-kosten en internetabonnement
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • werken in een aangename omgeving


Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

Selectieprocedure

1. Analyse van de cv’s op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 15/11/2021naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be - met het referentienummer SOC/VZR/TE_2021-0079.

Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Contactgegevens
RENARD Christel - Verantwoordelijke dienst Organisatie
P: +32475784804
E: Christel.Renard@minsoc.fed.be
Loading ...
Loading ...

Deadline: 15-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...