Job type: Permanent contract

Loading ...

Job content

HET GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK WERFT AAN !

1 Administratief en financieel beheerder – Stedelijke Ontwikkeling

(M/V/X) Niv.A/B

Dienst Administratieve, financiële en socio-economische

Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek in een notedop

Sint-Jans-Molenbeek, een dynamische en multiculturele gemeente van 100.000 inwoners in het hart

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staat dagelijks voor tal van uitdagingen, die haar teams ertoe

aanzetten om te handelen, te creëren en te innoveren ten dienste van haar burgers.

Of het nu gaat om kinderopvang, openbare netheid, cultuur, stedenbouw, gelijke kansen of sport,

wegenbouw of preventie, wij zijn altijd op zoek naar bekwaam en gemotiveerd personeel.

Deelt u onze toewijding aan het dienen van anderen en het algemeen belang? Dan ben jij misschien

de nieuwe collega die we zoeken

De functie die u mag verwachten

Opdrachten

Het Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

coördineert een groot aantal subsidieprogramma’s, zoals duurzame wijkcontracten, het Stadsbeleid,

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO); het Driejarig Investeringsplan, … maar ook

projecten gefinancierd door leningsgelden.

De administratieve en financiële dossierbeheerder (m/v) is belast met de volledige administratieve

en financiële opvolging van projecten die worden gefinancierd hetzij via leningsgelden, hetzij door

middel van subsidies.

Hij/Zij neemt deel aan de uitvoering van de ingrepen, aan de opvolging van de planning en volgt de

financiële evolutie van de projecten op. Hij/Zij werkt nauw samen met de verschillende actoren

(technische projectverantwoordelijke binnen het Departement, architecten, aannemers, operatoren,

…) alsook met de coördinatie. Hij/Zij wordt aangeworven in de administratieve afdeling van het

Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek en in

het bijzonder in de administratieve, financiële en socio-economische dienst.

Hoofdactiviteiten

 • Financiële opvolging en financieel beheer: opstelling van financiële tabellen en opvolging van

de financiële evolutie van de projecten

 • Uitwerking en opvolging van het budget van de investeringsprojecten
 • Waken over het financiële evenwicht om een goede uitvoering van de projecten mogelijk te

maken

 • Opstellen van de dossiers van rechtvaardigingsstukken voor de subsidiërende overheden

(voorbereiding en verificatie van de in te dienen documenten, het halen van deadlines, het

opvolgen van de uitgaande post...)

 • Opvolging van de liquidatie van de subsidie door de subsidiërende overheid en waken over

het correct gebruik ervan

 • Contacten met de subsidiërende overheden
 • Bijdragen aan het opstellen van dossiers voor subsidieaanvragen
 • Schrijven van brieven en opvolgen van zendingen
 • Opmaak van beraadslagingen van het College en de Gemeenteraad betreffende elke stap in

de evolutie van de dossiers (budgettaire vastlegging, goedkeuring van de financieringswijze,

aanpassing van de uitgave)

 • Opstellen van verzendingsformulieren voor de betaling van facturen
 • Opstellen van invorderingsrechten
 • Samenwerking met de gemeentekassa met het oog op het opstellen van vastgestelde

rechten en met de dienst financiën in het kader van de opvolging van de budgettaire

vastlegging

Het profiel dat wij verwachten

Toelatingsvoorwaarden

Masterniveau (of gelijkwaardig) of bachelor met ten minste 3 jaar ervaring

Tweetalig (Frans en Nederlands)

Competentie profielen

Technisch

Regelgeving-wetgeving :

 • Gemeenterecht (de Nieuwe Gemeentewet)
 • Gemeentelijke boekhouding
 • Begrotingsboekhouding

Interne methodologieën/procedures :

 • Procedures in verband met de aan het College/Gemeenteraad voorgelegde dossiers
 • Kennis van administratieve procedures
 • Boordtabellen

Technische vaardigheden :

 • Financieel beheer

Interne en externe context :

 • Functioneren van een gemeentebestuur
 • Kennis van de gemeentediensten en hun opdrachten

Kantoorsoftware:

 • Office-pakket
 • E-mail
 • Phenix

Schrijf- en spreektechnieken:

 • Opstelling van brieven/e-mails (in het Nederlands en in het Frans)
 • Een technische en specifieke boodschap begrijpen en overbrengen

Gedragscompetenties

 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Autonoom, proactief, organisatorische vaardigheden, rigoureus, goed tijd en stress beheer
 • Teamspirit, bereid zijn tot samenwerking
 • Resultaat- en oplossingsgericht zijn

Ons aanbod

 • Een professionele missie in het hart van een gemeente rijk aan socio-economische

uitdagingen

 • Een contract met onbepaalde duur
 • Eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques
 • 100% terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (MIVB, NMBS,

Tec, De Lijn)

 • Mogelijkheid tot een taalpremie (slagen voor het Selor taalexamens)
 • Een brutomaandloon gelijk aan de baremische graad van niveau B of Niveau A

Overtuigd ?

Stuur uw sollicitatie uiterlijk per e-mail naar het volgende adres

candidature@molenbeek.irisnet.be ref « DIDU socio eco »

of per post:

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

Rue Comte de Flandre, 20

1080 Sint-Jans-Molenbeek

De aanvragen moeten vergezeld gaan van :

 • De referentie van de functie in het onderwerp van uw sollicitatie,
 • Een up-to-date CV,
 • Een motiveringsbrief,
 • Een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig).

Onvolledige kandidaturen zullen niet in aanmerking worden genomen.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...