FIBEr Research Manager

KU Leuven

View: 52

Update day: 16-09-2023

Location: Leuven Flemish Brabant

Category: Marketing / PR

Industry:

Loading ...

Job content

Voor de Groep Wetenschap en Technologie, departement Werktuigkunde, zijn we op zoek naar een onderzoeksmanager voor FIBEr – KU Leuven Kernfaciliteit voor Biomechanische Experimenten. FIBEr is een kernfaciliteit die zich bezig houdt met het bepalen van de mechanische eigenschappen (bv. stijfheid, sterkte en microstructuur) van biologisch weefsel, met name botten, spieren, ligamenten, bloedvaten, etc., alsook biomedische producten, zoals implantaten en biomaterialen. Het in kaart brengen van de mechanische eigenschappen dient om een beter inzicht te krijgen in ziektebeelden die met veranderende mechanische eigenschappen te maken hebben (bv. botontkalking, bloedvatvernauwing, hartaderbreuken, kraakbeenletsel,…), en om het ontwikkelen van medische producten, ‘digital twins’ en medische behandelingen te ondersteunen. Het labo bevat verschillende types meettoestellen, elk geschikt om specifieke weefsels en/of specifieke eigenschappen te testen. Naast het aanbieden van dit soort hoogwaardige biomechanische testen, is het eveneens de missie van FIBEr is het om het belang ervan te promoton en via onderzoek de kwaliteit van de methodes verder op te drijven. FIBEr levert deze diensten aan de industrie, de academische wereld en beleidsmakers, en heeft de ambitie om het internationaal referentiecentrum te worden voor het mechanisch testen van biologisch weefsel en medische producten. Meer info over onze activiteiten en het team kan je vinden op onze website, Linked-in, Twitter of Youtube.
Website van de eenheid

Functie

De onderzoeksmanager heeft als taak de dienstverleningen onderzoeksactiviteiten van FIBEr te coördineren, het FIBEr team aan te sturen, het werk van onderzoekers die in FIBEr hun experimenten komen uitvoeren te faciliteren, en deze inspanningen te valoriseren door FIBEr op de kaart tezetten als referentiecentrum voor biomechanische experimenten. De aan te werven persoon zal rapporteren aan het FIBEr bestuur, bestaande uit Prof. N. Famaey,Prof. L. Scheys en Prof. H. van Lenthe.

Concreet zal de FIBEr Onderzoeksmanager:

 • Het FIBEr team dagelijks aansturen. Dit team bestaat uit een lab manager, twee project-ingenieurs, een deeltijds datamanager en een account manager.
 • De eindverantwoordelijkheid dragen voor het operationeel en financieel management van FIBEr.
 • FIBEr’s dienstverleningsactiviteiten prioriteren, faciliteren en begeleiden. FIBEr heeft twee niveaus van dienstverlening: bij ‘servicing’ worden de experimenten integraal door het FIBEr team uitgevoerd, bij ‘support’ wordt aan andere onderzoekers de nodige ondersteuning gegeven.
 • Samen met het FIBEr bestuur de strategie uitbouwen en implementeren.
 • Relevante onderzoeksprojecten initiëren, verwerven en coördineren.
 • FIBEr’s expertise verder opbouwen zodat steeds state-of-the-art methodes kunnen gebruikt worden.
 • Eindverantwoordelijke zijn voor marketing & netwerking.
 • FIBEr’s activiteiten bij de juiste stake-holders bekendmaken.

Profiel

We zoeken iemand met enerzijds de nodige technische expertiseen anderzijds leiderschaps- en project-management-vaardigheden.

Leiderschaps- en project-management-vaardigheden:

 • Uitgebreide ervaring met project management
 • Ervaring met het aansturen, motiveren en coachen van een team
 • Vlotte communicatie, zowelmondeling als schriftelijk, in Nederlands en Engels
 • Praktischeingesteldheid
 • Sterk inprobleemoplossend denken
 • Ambitieus
 • Kwaliteitsgedreven
 • Aanpassingsvermogen
 • Zin voor initiatief
 • Teamspeler
Technische expertise:
 • Een doctoraat in de ingenieurswetenschappen, bij voorkeur in de biomedische technologie, met minstens 5 jaar relevante onderzoekservaring (incl. PhD)
 • Hands-on ervaring met mechanische testen (zoals uniaxiale trek- en compressietesten, druk-diametertesten, biaxialetrektesten, etc.)
 • Uitgebreide kennis van(niet-lineaire) continuüm-mechanica
 • Kennis over parameterbepaling van materiaalmodellen
 • Ervaring met (internationale) projectaanvragen
 • Ervaring met het vertalen van technische concepten naar medici en medische concepten naar technici
 • Ervaring met data-management

Aanbod

Een voltijdse opdracht voor onbepaalde duur in het onderzoekskader.

KU Leuven heeft heel wat extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, bijkomende verlofdagen, gratis pendelen met het openbaar vervoer, bedrijfsfiets,samenaankoop, …

Meer informatie

FIBEr website


Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Nele Famaey, tel.: +32 16 32 89 80, mail: nele.famaey@kuleuven.be of prof. dr. ir. Harry van Lenthe, tel.: +32 16 32 25 95, mail: harry.vanlenthe@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 27/09/2023 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-10-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...