Loading ...

Job content

Beschrijving van de betrekking

Situering

 • Het project Gentrepreneur wil jongeren tussen 18 en 25 jaar in Gent kennis laten maken met ondernemerschap, hen doen nadenken over ondernemerschap als carrièrekeuze en hen begeleiden als ze beslissen om ondernemer te worden. Dit gebeurt aan de hand van activiteiten in hun eigen leefomgeving en via de dienstverlening van de betrokken partners.
 • Gentrepreneur is een initiatief van HOGENT, Arteveldehogeschool, UGent, & Stad Gent en maakt deel uit van het ecosysteem voor jong ondernemen in Vlaanderen. VLAIO (het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) ondersteunt dit ecosysteem om ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren (van 18 tot 25 jaar), en meer specifiek bij studenten, te stimuleren.
 • Meer informatie over het project Gentrepreneur vind je op gentrepreneur.gent
 • Om de ambities van het project te blijven waarmaken zijn we binnen het Gentrepreneur-projectteam momenteel op zoek naar een gedreven medewerker marketing & communicatie.
 • Je zal als personeelslid administratief toegewezen worden aan het Entrepreneurial Lab (E-Lab) van HOGENT.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je geeft de projectdoelstellingen- en ambities mee vorm en vertaalt ze naar een duidelijk en realistisch marketing- en communicatieplan.
 • Je ontwerpt de nodige content zelf en/of in samenwerking met externen en verspreidt die via onze verschillende communicatiekanalen. Je verkent hierbij graag nieuwe kanalen en hebt geen schrik om actief op zoek te gaan naar inspirerende verhalen.
 • Je neemt initiatieven om de branding van het project, de betrokken partners en onze jonge ondernemers te versterken.
 • Je bewaakt de huisstijl en zorgt voor een heldere interne en externe communicatie over het project en de projectpartners. Je stemt hiervoor op geregelde tijdstippen af met de communicatiediensten van de verschillende partners.
 • Je benadert de pers wanneer zinvol, schrijft persberichten en bouwt een netwerk van perscontacten uit.
 • Je meet de impact van onze (communicatie-)acties en stelt in functie daarvan de doelstellingen bij.
 • Je bent binnen het project contactpersoon voor je eigen onderwijsinstelling (HOGENT) en zorgt voor een vlotte communicatie in beide richtingen.
 • Je bouwt als teamplayer een professionele werkrelatie uit met je collega’s en je neemt desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen het Gentrepreneur-projectteam.

Competentievereisten

 • Je bent taalvaardig (zowel in het Nederlands als in het Engels en zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent nauwkeurig.
 • Je bent in staat om een boodschap helder en wervend over te brengen op onze doelgroep, jonge ondernemers.
 • Je hebt ervaring met Office; kennis van een grafisch programma (bij voorkeur Illustrator en Indesign) is een absoluut pluspunt, net als kennis van videografie.
 • Social media kanalen (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn,…)hebben geen geheimen voor jou, kennis van websitebeheer is een pluspunt.
 • Je bent flexibel naar taakinhoud en tijdsbesteding.
 • Je bent leergierig, bereid tot zelfontplooiing en toont zin voor initiatief;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid.
 • Je houdt van het uitbouwen van je netwerk en gaat graag in gesprek met onze doelgroep en de partners binnen het ecosysteem.

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van kandidaatstelling:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van minimaal een bachelordiploma in een communicatie- of marketinggeoriënteerde opleiding of gelijkgeschakeld of gelijkwaardig;
 • Een contractueel personeelslid zijn van HOGENT;

Pluspunt:

 • Beschikken over expertise in ondernemerschap.

Looptijd van de betrekking

Wij bieden een deeltijdse contractuele aanwerving (50%) voor indiensttreding ten vroegste vanaf 01-10-2023.


De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar.


LoonvoorwaardenJe verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring, aangevuld met klassieke werkmiddelen zoals een laptop en gsm. Je verloning situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum). Afhankelijk van het bedrag van je loon en je gezinstoestand, wordt je loon aangevuld met een haard- of standplaatstoelage. Meer info over de salarisschalen vind je hier.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

We bieden daarnaast een internetvergoeding van €20 per maand (vanaf 20% tewerkstelling). Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Kom je met de wagen, dan is er op de meeste campussen parkeerplaats voorzien. Daarnaast bieden we je 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen. Binnen HOGENT is een mogelijkheid om twee dagen per week te telewerken.


Interesse?

 • Solliciteer voor deze vacature ten laatste op14 september 2023, via onderstaande knop “solliciteren”, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je cv (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete sollicitaties zijn geldig.
 • We maken eenpreselectieop basis van de toelatingsvoorwaarden en jouw profiel.
 • Als je voldoet, nodigen we je uit voor een selectiegesprek, waarin je je motivatie, ervaring en competenties kunt tonen. De selectiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden eind september. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen, na afloop van de publicatie.
 • Als je geselecteerd bent, bezorg je ons nog enkele documenten (tewerkstellingsattesten, diploma, uittreksel uit het strafregister,...).
 • Van harte welkom bij HOGENT!

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

Heb je een beperking en kan een aanpassing je helpen om jou een aangename sollicitatie-ervaring te bezorgen? Laat het ons zeker weten!


Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Bart Derre, directeur E-Lab. Dit kan via e-mail (bart.derre@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Tom Houbrix, HR partner. Dit kan via e-mail (tom.houbrix@hogent.be) of telefonisch (0499 32 74 89).

Loading ...
Loading ...

Deadline: 18-10-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...