Loading ...

Job content

De Inspecteur-deskundige Dosimetrie heeft als opdracht het dosimetrisch toezicht op werknemers die aan ioniserende straling worden blootgesteld, het dosimetrisch toezicht op de medische blootstellingen en het toezicht op de bevolkingsbevolking te verzekeren, om de efficiëntie van het beleid van het Agentschap inzake stralingsbescherming te waarborgen en om prioriteiten voor te stellen, te ontwikkelen en te implementeren.

Je rapporteert aan het diensthoofd Bescherming van de Gezondheid.

Je verantwoordelijkheden zijn:

 • Innovatieve instrumenten en methoden ontwikkelen om te zorgen voor een adequaat toezicht op de stralingsdoses van patiënten, werknemers en de bevolking :
  • Projecten voorstellen, initiëren en beheren;
  • Werkgroepen leiden op nationaal of internationaal niveau;
  • Conceptualiseren en deelnemen aan de ontwikkeling van logistieke en IT-tools.
 • Onderzoek uitvoeren naar de stralingsdosis die wordt ontvangen door patiënten, werknemers en de bevolking, om het standpunt van het Agentschap te ontwikkelen en acties voor te stellen:
  • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau;
  • Op basis van de resultaten van dit onderzoek prioriteiten op het gebied van strategie of sturing voorstellen.
 • Formuleren van standpunten, aanbevelingen en instructies om de organisatie te ondersteunen bij de besluitvorming en de prioriteiten op het gebied van toezicht op de stralingsdosis van patiënten, werknemers en de bevolking;
 • Verzamelen en analyseren van alle benodigde informatie, hiertussen verbanden leggen en deze integreren om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op basis van regelgeving, normen, regels van goede praktijk en expertise;
 • Initiëren en onderhouden van relaties met interne en externe deskundigen en optreden als een bevoorrechte gesprekspartner terzake om het standpunt van het Agentschap bekend te maken, te beargumenteren en te verdedigen;
 • Vergaderingen en analyses organiseren en coördineren op gebieden die verband houden met het dosimetrisch toezicht van patiënten, werknemers en de bevolking, en de verwachtingen van het FANC in dit verband bepalen om ervoor te zorgen dat de stakeholders hun noodzakelijke bijdrage leveren om dit toezicht te verzekeren en de nodige acties uitvoeren om de blootstelling aan straling te verminderen of te optimaliseren.

Vergunnings- of erkenningsaanvragen

 • Je evalueert de erkenningsaanvragen voor dosimetrische diensten inhoudelijk en neemt een beslissing in het dossier;
 • Je verzamelt de nodige gegevens in andere diensten, zowel binnen als buiten het Agentschap.

Regelgeving

 • Je volgt de evoluties van de nationale en internationale wetgeving op;
 • Je neemt deel aan de uitwerking van richtlijnen en leidraden;
 • Je formuleert voorstellen voor de ontwikkeling, wijziging en interpretatie van regelgeving.

Inspectie

 • Als inspecteur (na het behalen van de vereiste accreditatie) voer je inspecties uit of neem je deel aan inspecties, identificeer je (potentiële) gevaren en inbreuken teneinde onmiddellijk en op passende wijze actie te ondernemen om een (potentieel) risico te beperken of te voorkomen en ervoor te zorgen dat de wettelijke verplichtingen, voorschriften, goede praktijken en internationale normen worden nageleefd.

Informatie

 • Je zorgt voor de verspreiding van technische en reglementaire informatie met betrekking tot de stralingsbescherming van de patiënt:
  • Je werkt mee aan het opstellen van informatieve documenten;
  • Je verspreidt ze intern en extern (afhankelijk van het onderwerp);
  • Je werkt mee aan de organisatie van studiedagen en seminaries.

Samenwerking

 • Je ondersteunt de werking van het Agentschap:
  • door deel te nemen aan horizontale werkgroepen;
  • door deel te nemen aan transversale of multidisciplinaire projecten;
  • door deel te nemen aan ervaringsuitwisselingen met (buitenlandse) collega’s, of deze te organiseren.

Je hebt een Master in de Wetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie) of in de Ingenieurswetenschappen, met een aanvullende opleiding in één of meerdere van de volgende disciplines: Master (specialisatie) in de Medische Stralingsfysica, Doctoraat in de dosimetrie en/of stralingsbescherming van patiënten, werknemers en bevolking.

Enkele jaren ervaring in een klinische omgeving met één of meerdere toepassingen van ioniserende straling zijn een plus.

Jouw competenties:

 • Informatie integreren: Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt ze met anderen;
 • Beslissen: Je neemt de juiste beslissingen op basis van voldoende, maar nog onvolledige informatie, rekening gehouden met de voor- en nadelen ervan. Je vertaalt een doelstelling in een concreet uitgewerkt actieplan;
 • Ondersteunen: Je anticipeert op mogelijke problemen bij de uitvoering van opdrachten van je collega’s. Je neemt structurele maatregelen om het werk van collega’s te vergemakkelijken;
 • Beïnvloeden: Je speelt tijdens voordrachten adequaat in op de reacties van het publiek en brengt een boodschap op een heldere en gestructureerde manier;
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies;
 • Zich aanpassen: Je speelt op een aangepaste manier in op de verscheidenheid van taken, situaties en omstandigheden;
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties;
 • Je beheerst vlot de bureauticatools zoals Office 365;
 • Je kan vlot en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.
Wij bieden een opleidingstraject zowel in België als in het buitenland.

Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:

 • Maaltijdcheques;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
 • Hospitalisatieverzekeringvolledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Tussenkomst in gsm- en internetkosten;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...