Kinderbegeleider regio Wervik

Secretariaat Menen

View: 126

Update day: 29-08-2023

Location: Wervik West Flanders

Category: Insurance

Industry:

Loading ...

Job content

Functieomschrijving:
Je werkt als kinderbegeleider, aangesloten bij een organisator gezinsopvang erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Je werkt in een bestaande groepsopvang locatie ter vervangging van een collega.
Je voedt baby’s, peuters en/of schoolgaande kinderen op en verzorgt hen in warme kindvriendelijke omgeving. Je creëert een veilige en stimulerende omgeving zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Je werkt samen met een andere kinderbegeleider en ouders, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving. Je ondersteunt en erkend ouders als eerste opvoeders.
Je werkt samen met en aanvaardt de begeleiding van de dienst verantwoordelijke. Je neemt deel aan vormingsactiviteiten.

Profiel:
Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, geloofsovertuiging, etnische afkomst en nationaliteit. Felies streeft diversiteit op de werkvloer na, iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen.
  • Je beschikt over een recent vormingsattest
‘Levensreddend handelen’.
  • Je beschikt over een recent vormingsattest
‘Brandpreventie, kleine blusmiddelen’
  • Meerwaarde: Je beschikt over een geschikte kwalificatie
Aanbod:
  • Een samenwerkingsovereenkomst van tijdelijke duur in het
sui generis statuut voor kinderbegeleiders. Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen. Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval. Voor meer info over het statuut surf naar:
http://www.bowi.be/wp-content/uploads/2016/07/c2.Basisinformatie-sociaalstatuutKBG.pdf
  • Maandelijks een belastingvrije vergoeding afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen. Afhankelijk van de beschikbare opvangruimte en je draagkracht kan je gemiddeld 14 kinderen fulltime opvangen met een maximum van 18 gelijktijdig aanwezige kinderen. Bereken je vergoeding op
www.ikwordkinderbegeleider.be.

  • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen.
  • De organisator zorgt voor een vlotte verwerking van je administratie. De administratie van de opvang verloopt via een digitaal platform, waarbij er een tablet ter beschikking wordt gesteld per opvanglocatie.
  • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door organisator. De organisator ondersteunt je op diverse domeinen: toeleiding kinderen, begeleiding, ondersteuning, vorming …
  • Je job als kinderbegeleider in de groepsopvang is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 13-10-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS