Loading ...

Job content

Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1150 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio.In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagenwe elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijkleiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking

Functie:
Lector
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Statutair tijdelijk met optie vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
85%
Duur:
De statutaire aanstelling in niet-vacante uren vangt aan op 20 september 2021 tot eind academiejaar 2021-2022. Heraanstelling, uitbreiding in vacante uren en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Goed onderwijs, één van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen immers elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het algemene doel van onze lerarenopleiding is samen met het (brede) werkveld studenten te vormen tot leraren met ‘empassie’, expertise, een onderzoekende houding en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze afgestudeerden zijn thuis in alle onderwijsvormen en werken in scholen van alle onderwijsnetten. De aangeleerde competenties zijn tevens aanwendbaar buiten het onderwijs. Studenten krijgen dan ook les van enthousiaste, gemotiveerde lectoren die een voorbeeld zijn wat betreft expertise in een vakdomein en pedagogische bekwaamheid.

Dit alles gekoppeld aan een sterke individuele begeleiding en het gebruik van de modernste didactische hulpmiddelen, zoals laptops en digitale borden, maakt dat er ideale leraren worden gevormd voor nu en later.

Meer info over onze educatieve bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Onderwijsopdracht

De kandidaat zal onderwijs verzorgen en instaan voor beleidsondersteuningin het departement PXL-Education, in de opleidingen tot leraar lager en kleuteronderwijs. De onderwijsopdracht situeert zich in de domeinen pedagogiek en didactiek lager onderwijs. Ook stage- en bachelorproefbegeleiding maken deel uit van de opdracht. Lesgeven gebeurt zowel on campus als online, zowel synchroon als asynchroon, in dag-, avond- en afstandsonderwijs. De beleidsondersteunende taken situeren zich vooral in de domeinen stagecoördinatie en kwaliteitszorg.

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleidingen.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :

 • de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en -curriculum;

 • de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

 • stage- en bachelorproefbegeleiding;

 • deelname aan overleggroepen (o.a. vakgroepen, opleidingsraad, …);

 • maatschappelijke disseminatie van je expertise;

 • het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten;

 • de uitbouw van een breed netwerk, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Onderzoeksopdracht

De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.


Profiel

• Je kan je praktische en theoretische expertise m.b.t. pedagogie en didactiek in het lager onderwijs omzetten in boeiende en relevante lessen;

 • Je bent vertrouwd met of kan je vlot inwerken in de verschillende vakdidactieken van het lager en kleuteronderwijs;

 • Je bezit goede begeleidings- en coachingsvaardigheden zodat je studenten optimaal kan opvolgen en ondersteunen tijdens stages, projecten of bij het uitwerken van hun bachelorproef;

 • Je kan zelfstandig en in team administratieve en beleidsmatige taken tot een goed einde brengen binnen de voorziene timing en kaders;

 • Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;

 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, competentie- en talentgericht onderwijs;

 • Je kan online lesgeven en leerpaden ontwikkelen in functie van afstandsonderwijs;

 • Je bezit goede organisatorische en coördinerende vaardigheden en je beschikt over een breed netwerk in het onderwijs.

 • Je bent vertrouwd met de doelgroep van volwassenen en bereid om les te geven in avonduren.

 • Je kan zelfstandig en in nauwe samenwerking met diverse externe partners projecten coördineren die het departement PXL-Education versterken.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (bij voorkeur onderwijskunde) of educatieve studies (of hiermee gelijkgesteld);

 • Je behaalde een professioneel bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld) leraar lager onderwijs;

 • Je hebt minstens 2 jaar relevante en aantoonbare onderwijservaring (bij voorkeur in een lerarenopleiding);

 • Je hebt ervaring met online en/of afstandsonderwijs;

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650).


Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502). Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 17/08/2021en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze bestaat uit een selectiegesprek. Kandidaten die op basis van het selectiegesprek geselecteerd worden, krijgen in de volgende selectieronde een presentatie en/of proefles opdracht. De selecties worden ingepland vanaf eind augustus.

 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Ans Hubert
Opleidingshoofd educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs
PXL-Education
E-mail: ans.hubert@pxl.be

Alida Pierards
Opleidingshoofd educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs
PXL-Education
E-mail: alida.pierards@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Tommy Cuypers
E-mail: tommy.cuypers@pxl.be

Te noterenDatum kandidaatstelling:
17/08/2021

Datum interview:


Indiensttreding:
20/09/2021
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...