Job type: Tijdelijk

Loading ...

Job content

Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1150 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio.In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagenwe elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijkleiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking

Functie:
Lector
Departement:
PXL-Digital
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
70%
Duur:
De statutaire aanstelling in vacante uren gebeurt met ingang van 20 september 2021 tot eind academiejaar 2021-2022. Heraanstelling en uitbreiding in vacante uren alsook latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

PXL-Digital integreert de opleidingsclusters Information Technology (IT) en Electronic Engineering (EE) binnen één departement. Het departement zorgt hierbij voor een fijnmazige structuur van opleidingen, afstudeerrichtingen, keuzetracks en innovatieroutes. Op deze manier wordt een uniek palet van specialisaties binnen digitale technologie en digitale business gecreëerd. Dit gebeurt zowel op het niveau van bachelor- als graduaatsopleidingen. Een volledig overzicht van de opleidingen is beschikbaar via deze link.

Het departement kiest resoluut voor Community-driven onderwijs. In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagdagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleidingen. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior collega’s (onze studenten), collega’s, bedrijven en onderzoekers staat hierbij centraal.

Sinds 1 september 2019 werden de graduaatsopleidingen een volwaardig onderdeel van onze hogeschool. Deze graduaatsopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. Ze zijn erg praktijkgericht en leiden op naar een specifiek beroep. Werkplekleren vormt hierin de rode draad.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Onderwijsopdracht

De kandidaat zal onderwijs verzorgen binnen de opleiding elektronica-ICT.

De onderwijsopdracht situeert zich in de domeinen elektronica-ICT: digitale technieken, C Programmeren, Netwerken, Elektronische systemen, Wiskunde en projecten. Meer informatie over de verschillende onderdelen is beschikbaar via studiegids.pxl.be.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:

 • de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

 • de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

 • het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad);

 • het begeleiden van stage en bachelorproeven

 • het deelnemen aan vakspecifiek overleg;

 • het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten.

Onderzoeksopdracht

De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.
Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. de domeinen wiskunde en elektronica-ICT.

 • Programmeren in C, C++ is noodzakelijk alsook het configureren van netwerken(bedraad en draadloos).

 • Wiskunde in functie van elektronica-ICT kunnen doceren.

 • Kunnen toepassen van VR in combinatie met elektronica is een meerwaarde.

 • Je bent een echte coach die studenten kan begeleiden in hun praktische elektronica-ICT opdrachten.

 • Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten.

 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, competentie- en talentgericht onderwijs;

 • Een zeer goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden, begeleiding van bachelorproeven en internationale (onderzoeks)projecten.

 • Je beschikt over de nodige onderzoekscompetenties waarmee je zowel je eigen onderzoek als de onderzoekscompetenties van de studenten kan uitbouwen.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma in de elektronica-ICT of hiermee gelijkgesteld;

 • Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;

 • Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;

 • Ervaring m.b.t. hybride onderwijs (deels online, deels in de klas) is een meerwaarde;

 • Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel doceert. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)


Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502). Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 25/7/2021 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

 • Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles. De selectiegesprekken en presentaties worden ingepland vanaf begin september.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Patrick Hilven
Opleidingshoofd Electronic Engineering
T 0032 488 35 42 28
e-mail: patrick.hilven@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Tommy Cuypers
E-mail: tommy.cuypers@pxl.be

Te noterenDatum kandidaatstelling:
25/07/2021

Datum interview:


Indiensttreding:
20/09/2021
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...