Loading ...

Job content

Functieomschrijving

Voltijdse betrekking als a.i. leerlingbegeleider tot eind december 2023 (kans op verlenging) op de campus Sainte-Adresseplein (met collega).

Als school zijn wij verantwoordelijk voor de 4 begeleidingsdomeinen:

 • Onderwijsloopbaan;
 • Leren en studeren;
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

en dit op de 3 niveaus: Leerlingniveau, leraarniveau en organisatieniveau. Als leerlingbegeleider neem je en rol op in deze verschillende domeinen. Alle genomen maatregelen vertrekken steeds vanuit een continuüm van zorg waarbij je vooral inzet op de verhoogde zorg. Je komt terecht in een team van leerlingbegeleiders en zal nauw samenwerking met zowel interne als externe partners.

Taakomschrijving:

 • Je treedt op als tussenpersoon bij problemen tussen leerlingen en leraren.
 • Je begeleidt leerlingen bij het leren leren, het leren kiezen en het leren leven.
 • Je begeleidt leerlingen bij eventuele doorverwijzing naar andere studierichting, onderwijsvorm, school, …
 • Je begeleidt leerlingen individueel bij studie-en persoonlijke problemen in discrete en vertrouwelijke sfeer met als doel het algemeen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen.
 • Je hebt ook voor conflicten en treedt hierbij bemiddelend op.
 • Je informeert de leraren over problemen van leerlingen die een weerslag kunnen hebben op leerprestaties en gedrag.
 • Je volgt en ondersteunt het zorgbeleid in alle toegewezen klassen.
 • Met de leerkrachten organiseer je systematisch overleg over zorg.
 • Je organiseert en ondersteunt de samenwerking met de ouders.
 • Je bereidt overleg CLB voor.
 • Je ondersteunt de klastitularis in het opnemen van zijn rol als spilfiguur van de zorg in eigen klas.
 • Je ondersteunt de vakleraar in het opnemen van zijn rol binnen de basiszorg in de klas.
 • Overleg en samenwerking met directie, collega’s, CLB, ouders en externe partners
 • Je voert de schoolinterne afspraken inzake administratieve taken uit.
 • Je volgt de regelgeving op die met zorgbeleid te maken en zorgt dat ze correct toegepast wordt (zorg, GOK, recht op redelijke aanpassingen...)
 • Je werkt mee aan vernieuwingsprojecten die met zorgbeleid te maken hebben volgens een traject dat in het schoolwerkplan omschreven is.
 • Je draagt bij tot de (preventieve) gezondheidszorg op school.
 • Je hebt oog voor actuele maatschappelijke problemen.

Profiel

Jobgerelateerde competenties

 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  Een partnernetwerk uitbouwen
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Aanbod

SGI is een Brusselse school met een zeer divers publiek. Vandaar dat we mee zijn met innovatieve onderwijsmethoden die ons onderwijs versterken, zoals projectwerking, co-teaching en aandacht voor feedback. Wij bieden een sterke aanvangsbegeleiding en verwelkomen je in een ondersteunend team van collega’s. Tegelijkertijd verwachten we een engagement van elk personeelslid in professionalisering en het aansluiten bij professionele leergemeenschappen op school.

Aanstelling voor 80% is bespreekbaar. Vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer is voorzien. Laptop ter beschikking voor het uitvoeren van deze functie.

Plaats tewerkstelling

SINT-GUIDO-INSTITUUT
Dokter Jacobsstraat 67 1070 ANDERLECHT
Toon op kaart
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...