Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Our heritage is driven by our commitment to the core values of People, Quality and Growth; our employees demonstrate, promote and exemplify our core values.

At C.H. Guenther and our subsidiaries we demonstrate high integrity, a commitment to excellence, and a positive attitude in all that we do. We are results driven, lead by example, communicate openly and honestly, value diversity and foster long-term relationships.

De Onderhoudstechnieker weekend is verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud, ook het aanpassen, ombouwen en storingen van het machinepark in de productie, teneinde een optimale voortgang van het productieproces mede te waarborgen.

Hij doet de voorbereiding en opvolging van de technische onderhoudswerkzaamheden teneinde mede te zorgen voor het efficiënt en effectief functioneren en indien mogelijk verbeteren van de productieapparatuur.

De Onderhoudstechnieker voert een brede waaier van taken uit, waaronder minstens de volgende:
 • Efficiëntie, tijdigheid & kostenbeheersing
 • Verrichten van werkzaamheden als:
 • Uitvoeren van preventief en curatief onderhoud
  • uitvoeren van preventief/predictief onderhoud volgens voorgeschreven methodes en richtlijnen;
 • opstarten productielijn en efficiënt oplossen van storingen
 • reviseren van onderdelen
 • Gmp acties uitvoeren
 • Verzamelen van benodigde informatie;
 • In mindere mate het opstellen van overzicht van benodigde wisselstukken per onderhoudsbeurt en tijdsfase, ten behoeve van het technisch magazijn, zodat de benodigde stukken tijdig kunnen worden klaargelegd en wachttijden worden vermeden;
 • Doen van voorstellen om machine(onderdelen) te vervangen of aan te passen teneinde onderhoudsbehoeften te verminderen, onderhoud te vergemakkelijken, onderhoudskosten te verlagen en/of omstellingen te vereenvoudigen;
 • Bijhouden van documentatie, archiveren van werkbeschrijvingen en voorbereidende stukken.
 • Verantwoordelijk m.b.t. onderhoudswerkzaamheden, o.a. door:
  • Correct uitvoeren van werkzaamheden;
  • Aangeven van prioriteiten;
  • Oplossen van problemen;
  • Naleven bedrijfsregels, milieu-,energie-,veiligheids- en hygiëne-voorschriften, e.d.;
  • Ingrijpen bij onvolkomenheden, oplossen van problemen.
Kwaliteit
 • Zorgen voor een adequate voorbereiding van bijzondere werkzaamheden, zoals revisies, groot onderhoud en moderniseringsprojecten. Hiertoe onder meer:
  • Verzamelen van benodigde informatie;
  • Doen van voorstellen m.b.t. de wijze van aanpak;
  • Maken van schetsen;
  • Aangeven van benodigde onderdelen/wisselstukken.
Compliance, standaarden & simplificatie
 • Preventief/predictief onderhoud:
  • uitvoeren van preventief/predictief onderhoud volgens voorgeschreven methodes en richtlijnen;
  • spontane audiovisuele inspectie op zuiverheid, functie en werking en de goede staat van de installatiecomponenten in de onmiddellijke omgeving van het werkgebied;
  • op zelfstandige basis of in teamverband voorbereiden en/of uitwerken van herstellingswerken op basis van algemeen technische, proces- en/of historische kennis;
  • vanuit eigenaarschap kritisch analyseren van de vooropgestelde voorschriften en frequenties en voorstellen maken.
Veiligheid, Welzijn & Milieu
 • Veiligheidsschoenen dragen;
 • Elke dag propere werkkledij aandoen, geen piercings, uurwerken noch ringen dragen, geen gsm in productie en alle pbm’s gebruiken;
 • Gezichtsbescherming dragen (gehoorbescherming);
 • Zorgen voor het bijdragen aan een algemeen milieubewustzijn binnen de onderneming;
 • Na elke pauze de handen reinigen.
Opbouwen, leiden & communicatie
 • Deelnemen aan diverse vormen van overleg, zoals:
  • Periodiek productietechnisch overleg;
  • Projectbesprekingen;
  • Overleggen omtrent de voortgang met de leidinggevende;
  • uitvoeren van specifieke werkaanvragen;
  • Verzamelen van alle benodigde informatie;
  • Bespreken van bevindingen;
  • Advies geven over mogelijke oplossingen;
  • Voorbereiden van specifieke onderhoudswerken
 • Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden als :
  • Ontvangen en doornemen van opdrachten;
  • Maken van afspraken met productieverantwoordelijken m.b.t. tijdstip van uitvoering;
  • Opmaken van een gedetailleerde werkvoorbereiding.
We offer extremely competitive compensation and benefit programs that include medical, dental and vision benefits, 401K savings plan, and more.

For Additional Information About Our Company, Go To Www.chg.com.

C.H. Guenther & Son and its subsidiaries are E-Verify participating employers.

Click here for more information regarding E-verify.

All offers of employment are contingent upon successful completion of the pre-employment screening process which includes a hair follicle drug screen and review of criminal background and other records as required.

AA/EEO/Drug-Free Employer
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...