Loading ...

Job content

Niet gevonden wat je zocht? Sla je zoekopdracht dan op en maak een job alert aan op de online sollicitatiemodule om automatisch op de hoogte te blijven van interessante toekomstige vacatures. Meer informatie kan je hier vinden.

Departement: Faculteit Rechten - algemeen
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De Faculteit Rechten heeft de volgende voltijdse vacature:

mandaatassistent in het domein van het recht van de Europese Unie (institutioneel recht,recht van de interne markt, EU internationaal privaatrecht)

Functie

Je maakt als mandaatassistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Daarnaast verleen je ondersteuning aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Doctoraatsonderzoek

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het recht van de Europese Unie (institutioneel recht, recht van de interne markt of EU internationaal privaatrecht). Het doctoraatsproject sluit aan bij de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep Overheid & Recht.
 • Je organiseert je doctoraatsonderzoek en rapporteert regelmatig over de voortgang.
 • Je volgt de doctoraatsopleiding aan de Antwerp Doctoral School ter ondersteuning van je doctoraatstraject.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs in het domein van in het recht van de Europese Unie. Je verricht deze opdrachten van onderwijs en onderwijsondersteuning voor de volgende opleidingsonderdelen:
  • Recht van de Europese Unie (bachelor; 6 studiepunten)
  • Practicum Recht van de Europese Unie - Institutioneel (bachelor; 6 studiepunten)
  • Grondige Studie Recht van de Europese Unie (master; 9 studiepunten)
  • Advanced Course on Constitutional Law of the European Union (master of laws; 6 studiepunten)
 • Je onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij bachelorscripties en masterproeven en staat mee in voor de evaluatie van scripties en proeven.

Onderzoek

 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten en de werking van de onderzoeksgroep Overheid & Recht in het domein van het recht van de Europese Unie (institutioneel recht, recht van de interne markt of EU internationaal privaatrecht).
 • Je presenteert de bevindingen van je doctoraatsonderzoek op wetenschappelijke congressen en je streeft naar wetenschappelijke publicaties.
 • Je draagt bij aan het aantrekken van (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van de Faculteit Rechten. Je ondersteunt onder meer de studentenwerving, je houdt toezicht bij examens, je zetelt in raden en commissies.

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in de rechten of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • Je dient een Nederlandstalig of Engelstalig onderzoeksvoorstel in over het te ontwikkelen onderzoek dat inhoudelijk aansluit bij het onderzoeksprogramma van de onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Faculteit Rechten. Dit onderzoekvoorstel van maximum 5 pagina’s bevat de volgende onderdelen: ‘state of the art’, ‘research objectives’, ‘methodology’ en ‘bibliography’.

De voorgaande voorwaarden zijn ontvankelijkheidsvoorwaarden.

 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen, in het bijzonder wat betreft het recht van de Europese Unie.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels op adequate wijze voor onderwijsondersteuning, en het Nederlands als bestuurstaal van de UAntwerpen.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar. De aanstelling is tweemaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, tot een totale termijn van 6 jaar.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel.
 • Je krijgt ecocheques, en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • De voorziene startdatum is 15 september 2022 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 14 februari 2022 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe:
 • een motivatiebrief
 • een uitgewerkt onderzoeksvoorstel van max. 5 pagina’s over het te ontwikkelen onderzoek dat inhoudelijk aansluit bij het onderzoeksprogramma van de onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Faculteit Rechten (zie hoger)
 • een gedetailleerd overzicht van je studieresultaten
 • je (academisch) cv
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze daum in je agenda rekening te houden: 24 februari 2022.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. Johan Meeusen, tel. 03 265 58 36 –johan.meeusen@uantwerpen.be

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’.We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert.We stimulerendiversiteiten hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...