(Praktijk)lector informatica

Katholieke Hogeschool VIVES

View: 113

Update day: 25-09-2023

Location: Kortrijk West Flanders

Category: Education / Training

Industry:

Loading ...

Job content

Bedrijf
VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1500 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 17.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES. Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatieve instelling niet gestolen.

Meer info op www.vives.be
Functiebeschrijving
 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs:
  • in dagonderwijs voor de inleidende vakken: database concepts, SQL en introduction to AI;
  • in afstandsonderwijs voor het vak SQL;
 • Je begeleidt studenten bij praktijkprojecten en bachelorproeven;
 • Je verleent als vakexpert medewerking aan onderzoeksprojecten, aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, en aan maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv projecten, organisatie navorming, vergaderingen, ...);
 • Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam.

Profiel
 • Je beschikt over een relevant diploma (bachelor of master) voor deze brede informaticavakken;
 • Het bezit van een specifieke lerarenopleiding (aggregaat of getuigschrift pedagogische bekwaamheid) of ervaring in het onderwijs strekt tot voordeel;

Functiespecifieke competenties

 • Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.
 • Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
 • Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
 • Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
 • Je stemt het didactisch materiaal af op de doelgroep en hanteert relevante en activerende werkvormen
 • Je hanteert transparante en relevante toetsvormen.
 • Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
 • Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
 • Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
 • Je ondersteunt en begeleidt anderen.
 • Je selecteert relevante leerinhouden afgestemd op de doelgroep.
 • Wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd werken draag je hoog in het vaandel.
 • Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Je gaat constructief kritisch te werk.

Loon


Salarisschaal equivalent barema 316 voor praktijklector (bachelor) of barema 502 voor lector (master) van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).

Je krijgt een laptop ter beschikking bij een opdracht vanaf 35%.


Contact


PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een voltijdse aanstelling, vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2022. Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie. Het betreft een vacature met perspectief.

Je kan kandideren tot en met 15 december 2021.

CONTACT

Inhoudelijk:
de heer Johan De Langhe, studiegebieddirecteur handelswetenschappen en bedrijfskunde,
via email johan.delanghe@vives.be

Administratief:
mevrouw Liene Holvoet, medewerker HR administratie,
via mail liene.holvoet@vives.be

Loading ...
Loading ...

Deadline: 09-11-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...