Loading ...

Job content

Vrij CLB De Havens is op zoek naar een psychopedagogisch consulent voor een deeltijdse vervangingsopdracht (32/36) voor de vestiging Brugge (secundair onderwijs) van 17 april 2023 tot en met 30 juni 2023.

Brugge
Gepubliceerd op: 31 maart 2023

Functieomschrijving

 • Je bent lid van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers).
 • Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in verschillende scholen.
 • Je exploreert de hulpvraag van de verschillende actoren (leerling, ouders, schoolpersoneel) om inzicht te krijgen in de problematiek en een traject op maat te kunnen maken.
 • Je organiseert een handelingsgerichte begeleiding.
 • Je voert handelingsgerichte diagnostiek, conform de Prodia-protocollen, uit.
 • Indien nodig leid je naar naar externe hulpverlening toe.
 • Je brengt onderwijsnoden in kaart en formuleert handelingsgerichte adviezen.
 • Je maakt de nodige verslagen, verwijsbrieven, attesten...
 • Je vult de elektronische leerlingendossiers stipt aan.

Jobgerelateerde competenties

 • Kennis van en vaardig met diagnostische methoden en -instrumenten.
 • Kennis van begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken.
 • In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren.
 • Kwaliteitsvol en resultaatgericht werken (professioneel, nauwkeurig, stipt, kritisch…)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CLB en met netwerkpartners
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en verschillende culturele contexten
 • Basis ICT-vaardigheden bezitten en zich vlot inwerken in de sectorspecifieke software

Wat wij verwachten

 • Je bent loyaal aan onze organisatie en visie en missie https://www.vrijclb.be/over-clb/missie-en-visie
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent stressbestendig en flexibel
 • Je kan meedenken en concrete oplossingen aanbieden
 • Je bent communicatief en dienstbaar ten aanzien van je collega’s

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma: Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen (of gelijkwaardig) of Bachelor in de toegepaste psychologie
  bij voorkeur met minstens 2 jaar ervaring (in de leerlingenbegeleiding).
 • Vervoer: Je hebt een wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebied
 • Blanco uittreksel uit het Strafregister (Minderjarigenmodel)

Wat wij bieden

 • Verloning volgens de barema’s van onderwijs
 • Samenwerken in een dynamisch team
 • Een financiële tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets,...)
 • Een flexibel uurrooster en gunstige vakantieregeling

Meer informatie over deze functie bij

de vestigingsdirecteur, Sabine Stroobandt
op het telefoonnummer 050 44 02 20 of via sabine.stroobandt@vrijclbdehavens.be

Hoe solliciteren?

We zien diversiteit als een kracht. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid.

Bezorg uw motivatiebrief en cv aan de directeur via catherine.ryckeboer@vrijclbdehavens.be

Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...