Sociaal-cultureel consulent

A&S Solutions

View: 82

Update day: 21-11-2023

Location: Brussels Brussels Capital

Category: Restaurant / Hotel / Tourism

Industry:

Loading ...

Job content

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als sociaal-cultureel consulent zorg je, in samenspraak met je collega’s, voor de operationele ondersteuning van de dienst. Je ondersteunt met de lokale vrijwilligers en coördinatoren de sociaal-culturele werking op maat van de lokale erfgoedbankwerking. Ruimer geef je mee vorm aan de doelgroepen- en publiekswerking van de dienst KEA, inclusief educatieve en vormingsinitiatieven. Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de (algemene) directie bereikt worden. Samen met het team geef je uitvoering aan het cultureel-erfgoedconvenant en het meerjarenplan van de VGC.

Opdrachten

Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:

 • Je zet actief mee de koers uit van het vrijwilligersbeleid van de VGC Erfgoedcel en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen;
 • Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe projecten;
 • Je initieert participatieve en educatieve cultuurprojecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s;
 • Je werkt een educatief aanbod uit op maat van de doelgroep;
 • Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding voor de dienst Kunsten en Erfgoed en gaat daarvoor expliciet in het Brusselse werkveld staan.

Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:

 • Je neemt actief deel aan teamoverleg en werkoverleg;
 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegmomenten binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
 • Je rapporteert over de inhoudelijk werking.

Operationeel beheren van dossiers en projecten:

 • Je stimuleert acties door en voor de erfgoedgemeenschappen en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij;
 • Je verkent het netwerk cultuureducatie en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties, onderwijsinstellingen, verenigingen en met informele groepen en professionelen;
 • Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends in cultuureducatie;
 • Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap;
 • Je ondersteunt dossiervorming van specifieke projecten.

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat) of een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • netwerken
 • creatief handelen
 • innovatief
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • stressbestendig zijn
 • bereid om ’s avonds en in het weekend te werken
 • kennis van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt
 • bereid zich verder te verdiepen in het cultureel-erfgoedveld en het educatieve

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanbod

Deeltijds (80%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 11 december 2023 tot en met 10 december 2025 (of te bepalen in onderling overleg) met als loonschaal B111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Afhankelijk van je job kan je tot 2 dagen per week telewerken.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.
 • Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Een mooie werkomgeving

Krijg alvast een rondleiding op je toekomstige werkplek door de video te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=8diJK5YExRw&list=PLZPMLj7MnT0sYQjAFJ2mapPRN1R2tayT6

Contact

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/17607-50 in te vullen, ten laatste op 12 november 2023.

De selectiegesprekken zijn gepland vanaf 20 november 2023 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Mieke Maes, coördinator bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport op het GSM-nummer 0490 52 35 62 of via mieke.maes@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 0490 67 62 40 of via tiffany.deschrijver@vgc.be.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...