Sociaal-cultureel werker GC De Rinck

A&S Solutions

View: 119

Update day: 17-11-2023

Location: Brussels Brussels Capital

Category: Education / Training

Industry:

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de centrumverantwoordelijke, voor de operationele werking van gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht. Je staat in voor de sociaal-culturele werking en dit op maat van een doelgroepen- en publiekswerking. Je maakt deel uit van een breed team waarin je een voortrekkersrol opneemt.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:

 • Je ontwikkelt een culturele programmatie.
 • Je werkt een educatief aanbod uit op maat van de kinderen (zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd)
 • Je detecteert sociaal-economische noden en vertaalt die naar een actieve werking.
 • Je versterkt bestaande projecten.
 • Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.

Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:

 • Je neemt actief deel aan teamoverleg en werkoverleg.
 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw.
 • Je onderhoudt goed contacten met de (basis)scholen en de Brede Schoolcoördinatoren van Anderlecht met het oog op samenwerking en ontwikkeling van aangepast aanbod voor deze doelgroep.

Operationeel beheren van dossiers en projecten:

 • Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.
 • Je verkent het netwerk en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen en sleutelfiguren.
 • Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends. Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap.
 • Je staat in voor het beheren van het deelbudget, prijsafspraken onderhandelen en opvolgen van facturatie/betalingsopdrachten.

Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt collega’s bij diverse (socio-culturele) activiteiten.
 • Je ondersteunt de algemene werking van het centrum waar nodig (administratie, communicatie…)

In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • netwerken
 • creatief handelen
 • innovatief zijn
 • initiatief nemen
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • stressbestendig zijn
 • bereid zijn om geregeld ’s avonds en in het weekend te werken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Je loonschaal is B111 - deskundige. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters.
 • Aanvullend pensioen via 2e pensioenpijler.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Sofie Decorte, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De Rinck op het nummer 02 524 32 35 of via sofie.decorte@vgc.be . Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via tiffany.deschrijver@vgc.be .
Loading ...
Loading ...

Deadline: 01-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...