Loading ...

Job content

In de dienst Functioneel Beheer sta je als teammedewerker in voor de verwerking van processen-verbaal, verslagen en rapporten over feiten uit het gerechtelijk domein en de verkeersongevallen. Daarnaast verzorg je de verschillende stappen in het werkproces voorzien voor de bewaarketen PACOS (Pièces A Conviction OvertuigingStukken) van de inbeslaggenomen voorwerpen. Je vult diverse politionele gegevensbanken aan via specifieke politionele informaticatoepassingen. Je houdt toezicht op de diverse werkingsregels en werkprocessen binnen het bevoegdheidsdomein. Je communiceert met externe partners en eigen medewerkers van de politiezone.

Profil

· Diplomavereisten: Diploma van het secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwaardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen

· Je bent bereid om een grondige kennis te verwerven in de bestaande en nieuwe politie informaticatoepassingen

· Je hebt een basis kennis van informaticatoepassingen Office 365

Rijbewijs B.

Connaissances linguistiques

Nederlands : Goed
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...