Job type: Deeltijds

Loading ...

Job content

Functieomschrijving:
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het uitrollen en coördineren van het zorgbeleid op het internaat Bimsem:

 • je volgt de ontwikkeling van de internen op en houdt dit bij in de groeiplannen
 • je ondersteunt de handelingsbekwaamheid en verhoogt de draagkracht van de individuele opvoeders
 • je draagt bij tot de realisatie van het opvoedingsproject van de school en het internaat.
Om dit waar te maken zijn we op zoek naar een deeltijdse psycholoog of pedagoog.
Afhankelijk van de leefgroep ligt de nadruk van je opdracht op het opvolgen in de groei of de verdere begeleiding van individuele casussen. Je exploreert de hulpvraag van de verschillende actoren om inzicht te krijgen in de problematiek en een vervolgtraject op maat te kunnen maken. Of je werkt handelingsgericht samen met leerlingen, ouders en school. In beide gevallen breng je de situatie (of noden) in kaart en formuleer je handelingsgerichte adviezen in samenwerking met het multidisciplinair team van het internaat en het zorgteam van de school (lager en secundair). Indien nodig verwijs je door naar externe hulpverlening.

Profiel:
Vereist diploma

 • Master in de Psychologie
 • Master in de Pedagogische Wetenschappen
Kennis, attitudes & vaardigheden

 • Je beschikt over kennis van het diagnostisch instrumentarium, begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken. Daarnaast is kennis van het oplossingsgericht en handelingsgericht werken een meerwaarde.
 • Je bent vaardig in het omgaan met maatschappelijk kwetsbaren en andere contexten.
 • Je stelt je loyaal op tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s.
We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Aanbod:
 • Een deeltijdse opdracht (met kans op langdurige tewerkstelling binnen onze school/internaat)
 • Een uitdagende en afwisselende job in een dynamisch team.
 • Een stimulerende omgeving met ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk.
 • Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse Overheid, departement Onderwijs.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...